logo logo

در پی برگزاری موفق اولین نظرسنجی برندهای محبوب با حضور حدود 480 برند در 41 گروه کالا/خدمات، دومین دوره این نظرسنجی با حضور حدود 800 برند در 100 گروه کالا/خدمات جشنواره برگزار می گردد.

همانگونه کا مستحضرید این جشنواره به منظور ارزیابی هواداری مصرف کنندگان در مورد برندهای کالا/ خدمات در گروههای مختلف طراحی شده است. لذا شرکتهایی که در زمینه تولید، فروش و توزیع برندهای کالا/خدماتی که در هر یک از گروههای اصلی جشنواره فعالیت می کنند می توانند در این جشنواره شرکت نمایند. لذا شرایط عمومی حضور شرکتها در این جشنواره به صورت زیر می باشد:

 • تناسب فعالیت شرکت با یکی یا چند مورد از گروههای کالا/خدمات جشنواره
 • برخورداری از برند ثبت شده در گروه کالا/خدمات موردنظر برای شرکتهای تولیدی
 • دارا بودن نمایندگی توزیع یا فروش انحصاری برای شرکتهای دارای نمایندگی فروش برندها
 • دارا بودن نامه تاییدیه حضور در جشنواره برای شرکتهای دارای نمایندگی فروش غیرانحصاری برندها

با توجه به شروع بازه زمانی ثبت برندها از 1 شهریور 1393، در صورت درخواست برای تکمیل اطلاعات برند یا تمایل به ثبت درخواست ثبت نام در این نظرسنجی، فرم درخواست ثبت برند را کلیک و تکمیل کنید .

 

مزایای حضور در جشنواره برای برندها:

جشنواره ملی برندهای برتر محبوب مصرف کنندگان با توجه به اهداف و رسالت های آن و نیز نحوه برگزاری آن که به صورت نظرسنجی گسترده مردمی می باشد، دارای ویژگی های خاصی می باشد که خدمات و امتیازات خاصی را نیز نصیب برندهای حاضر در جشنواره خواهد نمود. برخی از مهمترین خدماتی که به برندهای حاضر در جشنواره ارائه خواهد شد به صورت زیر می باشند:

 • دریافت گزارش در مورد وضعیت هواداری برندها نزد مشتریان نسبت به سایر برندهای هم گروه
 • حضور و نمایش برند در سایت جشنواره از زمان شروع جشنواره تا شروع دوره بعدی جشنواره
 • حضور و نمایش در جامعه برندهای اصلی در گروه کالا/خدمات مربوطه
 • تبلیغات گسترده جشنواره در بازه نظرسنجی مردمی برای جلب مصرف کنندگان
 • بازدید تعداد زیادی از مصرف کنندگان از سایت جشنواره و نمایش اطلاعات برندها
 • برخورداری از صفحه اختصاصی در سایت جشنواره به منظور نمایش اطلاعات و معرفی برند
 • معرفی گسترده برندهای برگزیده از طریق رسانه های جمعی معتبر پس از اعلام نتایج جشنواره
 • دریافت تندیس زرین برند محبوب در صورت کسب رتبه اول هر گروه از مقامات عالی کشوری
 • دریافت تندیس زرین برند محبوب ایرانی در صورت کسب رتبه اول میان برندهای ایرانی هر گروه از مقامات عالی کشوری
 • حضور مدیران ارشد برندهای شرکت کننده در جشنواره در جشن پایانی با حضور جمعی از هوادارن برندها
 • اهدای جایزه به یکی از هوادارن منتخب برترین برندها در قالب برنامه های نمادین جشنواره توسط مدیر برند
 • امکان استفاده از تندیس جشنواره در برنامه های تبلیغاتی شرکت با ذکر نام گروه کالا/خدمات
 • امکان حضور در نمایشگاه جنبی برندهای محبوب با شرایط ویژه، برای معرفی اقدامات و فعالیتهای برتر در زمینه برندینگ