logo logo
خانهاخبار جشنوارهثبت نام برندها در نظرسنجی برندهای محبوب سال 1393 آغاز شد
ثبت نام برندها در نظرسنجی برندهای محبوب سال 1393 آغاز شد
 ثبت نام برندها در نظرسنجی برندهای محبوب سال 1393 آغاز شد

بنا به اعلام رسمی دبیرخانه جشنواره، ثبت برندها جهت حضور در دومین دوره نظرسنجی برندهای محبوب سال 1393 شروع شد. لذا برندهای معتبر بازار، در صورت علاقمندی به حضور در این نظرسنجی بزرگ مردمی، ضمن ارج نهادن به رای و نظر مردم، از این فرصت برای اطلاع از دیدگاههای مصرف کنندگان استفاده نمایند.

برندها می توانند برای ثبت برند از طریق سایت یا تماس با دبیرخانه جشنواره اقدام به ثبت نام نمایند.